De HIS-harmonisatie van RegiozorgNU

In januari 2023 stelde RegiozorgNU een HIS-selectieteam en een klankbordgroep samen om tot een gezamenlijk HIS te komen voor de regio. Het HIS-selectieteam was opgebouwd uit huisartsen, apothekers, een informatiemanager en een projectleider. Een collectieve overstap naar een nieuw HIS is een complexe onderneming. Het projectteam heeft er op toegezien dat het traject zo transparant en zorgvuldig mogelijk is verlopen.

De wens voor een regionaal HIS kwam voort uit de volgende redenen:

  • De patiëntveiligheid, de medicatieveiligheid en kwaliteit van zorg verhogen
  • Sneller innovaties kunnen bewerkstelligen en implementeren
  • ICT-ondersteuning centraliseren op regionaal niveau
  • Waarnemingen en verhuizingen van patiëntgegevens eenvoudiger maken en zonder dataverlies

Het projectteam maakte in het projectplan duidelijk dat het nieuwe HIS onder andere web-based moest zijn met proven technology, moest kunnen koppelen met alle reeds-geïmplementeerde apotheeksystemen en dat het HIS een KIS (ketenzorginformatiesysteem) overbodig moest maken. Ook de FHIR-standaard speelde een bepalende rol in de HIS-selectie.

De HIS-proeverij

In oktober 2023 resulteerde het selectietraject in een "HIS-proeverij". Tijdens dit evenement konden aangesloten praktijken "proeven" van de overgebleven HIS'en om te bepalen welk systeem het beste aan de wensen zou voldoen. De weken daarna werden stemmen uitgebracht op een voorkeurs-HIS. Toen de stemmen geteld waren bleek dat ruim 80% van de praktijken koos voor ons HIS.

“80% is natuurlijk een enorm compliment. We zijn HealthConnected gestart omdat we de teneur van de toenmalige systemen in de zorg wilden doorbreken. ‘Modern’ betekent voor ons gebruiksvriendelijk, connectief en flexibel. Het blijkt dat het overgrote deel van de huisartsen van RegiozorgNU dit ook zo zien." vertelt Paul Witteman, onze algemeen directeur. "En met die gezamenlijke visie gaan we voorbereiden, trainen, implementeren en samen de toekomst tegemoet.”

Sanne van Delft was vanuit RegiozorgNU de projectleider van het HIS-selectietraject: “We hebben met HealthConnected op een hele fijne manier kunnen schakelen en samenwerken. De wens om elk jaar een gezamenlijk jaarplan te maken voor de verdere vormgeving van het HIS spreekt mij erg aan. Met HealthConnected hebben wij een partner aan boord waarmee we de komende jaren versneld kunnen innoveren.”

Organisatie, innovatie en de toekomst

Diana Lucassen en Pieter Harms, beide CMIOs bij RegiozorgNU, zijn erg enthousiast over hun gemaakte keuze. Na de zomer van 2024 zullen hun praktijken als eerste live gaan met ons HIS.

Pieter Harms: “In een dynamische regio vol innovatieve impulsen is de samenwerking met HealthConnected cruciaal voor het doeltreffend aanpakken van de groeiende zorgbehoefte. Door slimmer te werken ontstaat er ruimte om te focussen op wat er echt toe doet: de zorg voor onze patiënten.”

Diana Lucassen: “Ik kijk ernaar uit om in de toekomst volledig drempelloos te kunnen innoveren en communiceren met alle patiënten en zorginstanties. Dit is een heel belangrijke stap.”

Geschreven door

HealthConnected, Redactie

Meer publicaties door HealthConnected  >
HealthConnected
Link gekopieerd!
Gerelateerde onderwerpen