Het streven

De beste software voor de eerstelijnszorg

Het is alweer enkele jaren geleden dat het idee voor HealthConnected vorm begon te krijgen. Er is veel veranderd sinds die tijd, maar er is één ding hetzelfde gebleven: de drang naar de ontwikkeling van het beste platform voor de eerstelijnszorg.

Eén van de speerpunten van ons platform is verbinding. Of je dit nu connectiviteit, interoperabiliteit of integraliteit wilt noemen, de insteek is hetzelfde: samenwerking tussen partners, leveranciers en klanten om tot de beste zorg voor de patiënt te komen.

We zullen dan ook pas een samenwerking aangaan als de betreffende partij onze kernwaarden deelt of beaamt. Een van deze partijen is Caresharing ↗ een softwareleverancier die zich specialiseert in de verbinding tussen eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg en het sociaal domein.

Samenwerking en regionale integratie

Het NIS van HealthConnected x Caresharing

Het ideale beeld dat in het IZA (Integraal Zorg Akkoord) wordt geschetst is volledige samenwerking op regionaal niveau. Informatie en data moet naadloos kunnen worden gedeeld tussen allerlei instanties. De beste oplossing hiervoor is een verbonden IT-platform dat op alle lagen van de eerstelijnszorg kan communiceren. Onze nauwe en intensieve samenwerking met Caresharing heeft geresulteerd in een Netwerk Informatie Systeem (NIS) dat exact dit kan doen.

De gezamenlijke propositie van HealthConnected x Caresharing zet de transitie in van een Ketenzorg Informatie Systeem naar een Netwerkzorg Informatie Systeem, waarbij het HIS als het bronsysteem wordt gezien voor huisartspraktijken. Het NIS is zeer flexibel in te richten waardoor voor elke regio of instelling eenvoudig maatwerk mogelijk is.

De toekomst

Een samenwerking is pas effectief als je niet alleen dezelfde waarden hebt, maar ook dezelfde wensen. Samen met Caresharing is de stap gezet naar een volledig integraal en open IT-platform voor de gehele eerstelijnszorg én daarbuiten.

Verder lezen

  • Bekijk alle uitgeschreven voordelen van ons NIS op deze pagina.
  • Lees het interview met Paul Witteman van HealthConnected en Tijs Rietjes van Caresharing op de website van De Eerstelijns.
  • Wilt u meer informatie over ons NIS? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door

Paul Witteman, Algemeen directeur

Meer publicaties door Paul Witteman  >
Paul Witteman
Link gekopieerd!
Gerelateerde onderwerpen