[HealthConnected startte in 2017] met het bouwen van een eigen platform voor de eerstelijnszorg. Dat was een jaar nadat [de AVG] van kracht werd. Vanaf het begin wisten we dat [informatiebeveiliging], [privacy] en [cybersecurity] een [cruciaal onderdeel] van onze bedrijfsvoering moesten zijn.

Opgericht in een post-AVG wereld

HealthConnected startte in 2017 met het bouwen van een eigen platform voor de eerstelijnszorg. Dat was een jaar nadat de AVG van kracht werd. Vanaf het begin wisten we dat informatiebeveiliging, privacy en cybersecurity een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering moesten zijn.

Het projectplan voor ons platform werd gelijktijdig met een onafhankelijk pre-audit-rapport opgeleverd. In dit rapport kwamen bruikbare inzichten naar voren die uiteindelijk tot ons ISMS leidden.

Vanaf dat moment gingen we goed geïnformeerd aan de slag, en met een duidelijke visie op informatiebeveiliging, privacy, wet- en regelgeving en verantwoordelijkheid.

Lees meer over onze oorsprong →