Op donderdag 21 april werden de handtekeningen onder het contract gezet. Medicamus &nearr is een huisartsencooperatie die zich ontfermt over de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Deze samenwerking is een hele belangrijke en omvangrijke, omdat Medicamus gaat werken met ons HAPIS, ons HIS en ons NIS: een volledig integrale en regionale aanpak.

Ons platform voor de regio

Het is bij ons altijd een gegeven geweest: we willen de volledige eerstelijnszorg bedienen met software die het beste uit de zorgverlener haalt, zodat de zorgbehoevende de beste kwaliteit zorg kan ontvangen. De eerstelijnszorg is grofweg op te delen in drie sectoren: ketenzorg, de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten. Voor elke sector wilden we een softwarepakket kunnen aanbieden. Niet alleen dat, maar vanaf het begin was het voor ons duidelijk dat elk pakket naadloos op elkaar moest aansluiten qua techniek, informatie-overdracht en uitstraling; een robuust, integraal en sluitend softwarepakket waarmee we de volledige eerstelijnszorg kunnen bedienen.

De ware potentie

Elk aspect van de de huisartsenzorg kunnen we een softwarepakket bieden. We hebben gespecialiseerde software die bedoeld is voor huisartsenpraktijken, voor huisartsenposten en voor de netwerk- en ketenzorg. Maar waar de ware potentie van ons platform ligt bij onze regiopropositie; alle huisartsenprakijkten, huisartsenposten en de netwerk- en ketenzorg werken dan samen met ons platform. Dit is de ideale situatie die onze visie belichaamt: een digitaal verenigde eerstelijnszorg.

Huisartsencoöperatie Medicamus is de eerste organisatie in Nederland die met onze regiopropositie gaat werken; een belangrijke stap in het verenigen van de eerstelijnszorg in die regio, en een geweldige tentoonstelling van de ware potentie van ons platform.

Uitdaging en inzet

Deze samenwerking is tot stand gekomen door intensief overleg, passievolle meetings en afstemming tussen Medicamus en HealthConnected. De gesprekken die we hebben gevoerd met de zorgverleners en medewerkers van Medicamus zijn erg waardevol geweest. Mijn dank gaat dan ook naar hen uit; zij gunnen ons het vertrouwen om het beste voor hun organisatie te realiseren. Dit gaat de komende tijd concrete vorm krijgen in overleg, ontwikkeling, voorbereiding, trainingen, implementatie en evaluatie.

Het is een inspirerende en motiverende tijd, omdat ons platform steeds meer aandacht krijgt. Dat betekent dat er steeds meer werk te doen is. Een uitdaging om zeker van te zijn. Maar wat ook zekerheid is, is de trots, de inzet en de passie waarmee het team van HealthConnected deze uitdaging aangaat.

Geschreven door

Paul Witteman, Algemeen directeur

Meer publicaties door Paul Witteman  >
Paul Witteman
Link gekopieerd!
Gerelateerde onderwerpen