Op de huisartsenpost wordt met urgentie hulp geboden aan allerlei zorgvragen. Daarvoor is een systeem nodig dat de zorgverlener in staat stelt snel en adequaat te handelen.

Onze uitvoerige gesprekken met zorgverleners hebben veel inzichten in hun werk- en denkwijzes opgeleverd. Die inzichten hebben we gebundeld met onze eigen kennis van de zorg, design en ICT.

Het resultaat hiervan is ons platform voor de huisartsenpost.

Lees verder ↓

Zo eenvoudig als ABC… D

Triages en triage-terugbellen.

Triages worden gedaan in onze gecertificeerde NTS triage-flow. Overzichtelijk, snel en zonder onnodige randzaken. Bij grote drukte is het mogelijk om een triage-terugbelverzoek te doen. Zo kunnen de hoogste urgenties als eerste worden behandeld zonder dat de capaciteit in het gedrang komt.

Urgenties voorgesorteerd

Urgentie- en wachtkamermanagement

Met ons extensieve wachtkamer-management geven we inzicht in de patiënten die het eerste aan de beurt moeten zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van urgentieniveau, afspraaktijd en wachtkamertijd. Zo worden aanwezige patiënten voorgesorteerd en komen ze in de juiste volgorde bovenaan de wachtlijst te staan.

Beeldscherm

Werkdruk in één oogopslag

Drukte en capaciteit per vestiging inzichtelijk.

Om de beste zorg te kunnen blijven bieden moet de druk de capaciteit van een huisartsenpost niet overstijgen. In ons platform bieden we inzicht in deze verhoudingen over meerdere HAPs. Zo kan werk worden verdeeld waar dat nodig is.

Het HealthConnected platform

Klaar om ons platform in actie te zien?