Een online cursusaanbod

Het leren werken met een nieuw systeem

Het is een ingrijpende verhuizing als een zorgorganisatie van het ene softwaresysteem overstapt naar het andere. Niet alleen alle informatie (patiëntgegevens, dossiers, medicatie, etc.) moet op de juiste manier worden geconverteerd; ook de medewerkers moeten leren omgaan met de nieuwe software. Het ene systeem is het andere niet; knoppen heten anders, menu's staan op andere plekken, het ziet er allemaal iets anders uit…

Gelukkig wordt ons platform uitgedacht, ontworpen en uitgewerkt in samenwerking met zorgprofessionals, waardoor het als erg intuïtief wordt ervaren. Daarnaast bieden we (online) klassikale cursussen aan. In de aanloop naar de verhuisdatum plannen we momenten in zodat we het hele platform van A tot Z doorlopen met alle medewerkers van de praktijk of post.

Als uitbreiding van onze dienstverlening hebben we een online cursusplatform ontwikkeld: de HC eLearning. Ons cursusaanbod is daarin vanaf nu gedigitaliseerd. Hierin hebben we een gecureerd lesaanbod opgesteld waarin we stapsgewijs ons platform uitleggen. Met vragenlijsten wordt de kennis van de cursisten getest. Zo kunnen de medewerkers van de praktijk of post kennis nemen van ons platform* als ze bijvoorbeeld de klassikale cursussen hebben gemist.

* Op het moment van schrijven is het cursusaanbod voor ons HAPIS volledig gedigitaliseerd. Voor onze andere applicaties is het online cursusaanbod nog in ontwikkeling.

Ontwerp en ontwikkeling

Zo hebben we onze HC eLearning gebouwd

Bepalen van de structuur en het curriculum

We kennen ons platform op ons duimpje. Tijdens de klassikale cursussen leggen we de ins en outs haarfijn uit, zonder script of souffleur. De uitdaging was om het e-learning-systeem in te richten op een toekomstbestendige manier. Het uitgangspunt was om cursussen aan te bieden voor alle applicaties die we reeds hebben ontwikkeld, maar ook voor alle applicaties die we ooit nog gaan ontwikkelen. De structuur moest dus uitvoerbaar, ontwikkelbaar en houdbaar zijn.

Een interessante uitdaging.

Uiteindelijk kwamen we op een redelijk eenvoudige maar flexibele en robuuste structuur uit. De lesstof hebben we als volgt opgedeeld: per HealthConnected-applicatie wordt een Trainings-categorie gemaakt (bijvoorbeeld "HAPIS"). Binnen deze Trainingen onderscheiden we verschillende Modules (Zoals "Contactoverzicht" of "Inloggen"). Zodra een Module teveel lesstof bevat kunnen we de Module opdelen in Hoofdstukken (zoals het Hoofdstuk "De patiënttab" binnen de Module "Het dossier").

Rechten en rollen

In ons platform is er een uitgebreid raamwerk van rechten en rollen geïmplementeerd. Elke gebruiker krijgt minimaal één rol toebedeeld. Deze rol bepaalt over welke functionaliteiten de gebruiker beschikking heeft. Dat is ook heel logisch: een huisarts moet andere taken vervullen dan een triagist. Een triagist krijgt bijvoorbeeld toegang tot de triage-flow, terwijl de regie-arts toegang krijgt tot het Regie-overzicht. Zo blijft alles overzichtelijk, duidelijk en helder.

Voor de HC eLearning hebben we een soortgelijke structuur ingericht. Gebruikers (of "Cursisten") worden toegevoegd aan gebruikersgroepen. Zo krijgt een triagist een gebruiker in de gebruikersgroep "Triagisten". Ditzelfde geldt voor huisartsen, regie-artsen, chauffeurs, assistentes en alle andere mogelijke rollen. Gebruikers kunnen ook nog eens aan meerdere groepen tegelijk worden gekoppeld. Dit geeft het systeem een extra laag aan flexibiliteit. Vervolgens worden de lesmodules gekoppeld aan de gebruikersgroepen. Op deze manier krijgen alle gebruikers alleen het cursusaanbod wat voor hen relevant is. Overzichtelijk, duidelijk en helder.

De aanleg van ons Design System

Duidend en doordacht digitaal design is een speerpunt in ons intern ontwikkelproces. We maken geïnformeerde keuzes tijdens de vormgeving van ons platform. Daarbij proberen we te allen tijde een consistente ervaring te ontwerpen voor alle applicaties.

De term "Design System" is eigenlijk niets anders dan een verzameling van regels en voorschriften voor (digitale) vormgeving. Het is een concretisering van de huisstijl, toegepast op een specifieke uiting, met als doel een consistente visuele representatie te realiseren.

Het HealthConnected Design System

In ons Design System wordt bijvoorbeeld omschreven hoe een button eruit ziet: welke kleur, welk lettertype, welke vorm en hoe de button op gebruikersinteracties moet reageren. Of hoe een popup eruit ziet: de intensiteit van de slagschaduw, de positie op het scherm, de beweging bij het oproepen of sluiten.

Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling van de HC eLearning kwamen we erachter dat er een verdieping van ons Design System nodig was. Gelukkig hebben onze capabele designers hiervoor in korte tijd een interne documentatie opgezet met uitgeschreven regels, voorbeelden en do's en don'ts. Dit was een immense hulp voor de ontwikkeling van de HC eLearning, waardoor we in twee maanden (!) ons online cursusplatform hebben gerealiseerd.

We zullen in een toekomstig artikel verder uitweiden over ons Design System.

What's next?

Een volwaardige uitbreiding van ons dienstenpakket

We zijn constant bezig om proactief onze dienstverlening te verbeteren. Ons online cursusaanbod zal de komende tijd worden uitgebreid met meer modules en hoofdstukken voor onze andere applicaties.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de eLearning? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door

Remon Schoot, Brand Specialist

Meer publicaties door Remon Schoot  >
Link gekopieerd!
Gerelateerde onderwerpen